Han's Laser - Rörlaser

Modell P6010D

För små dimensioner Mindre och lätttare rörliga delar - extremt snabb maskin

Automatiskt rörmagasin

Rörlängd        6 m

                       Ø 10-110mm

                    □ 10-110mm

Rörvikt            Max 150kg                        

Effekter           1-3kW 

Standard         Helautomatisk högvolymmagasin

                        Fixt 2m uthantering

                        


Modell Pxx18D

Den vanligaste modellen

3 grundmodeller (P6018D/P8018D/P10018D)

För mindre dimensioner Mindre och lätttare rörliga delar - snabbare maskin

Rörlängder      6 / 8 / 10 m

                       Ø 20-180mm

                    □ 20-180mm

Rörvikt            Max 200kg                        

Effekter           2-4kW 

Standard         Helautomatiskt högvolymmagasin 

                        4m "följande uthantering"


Kan även fås som 5-axlig modell - se video ovan

Modellen heter då WP


P6010D och Pxx18D innehåller enbart högkvalitativa västerländska komponenter (servon växlar linjärskenor etc)

Man har nu även släppt en PxxxxMD-serie med fortsatt högkvalitativa men dock mer prisvärda komponenter istället för att bättre kunna konkurrera prismässigt med andra kinesiska fabrikat, vilket ger förmånligare pris

Pxx18MD även något enklare utrustat med 2m fix uthantering.Modell Pxx26D

3 grundmodeller (P6026D/P8026D/P10026D)


Automatiskt rörmagasin (upp till Ø180mm)

Rörlängder      6 / 8 / 10 m

                       Ø 20-260mm

                    □ 20-260mm

Rörvikt            Max 500kg                        

Effekter           3-4kW 

Standard         Helautomatiskt högvolymmagasin 

                        4m "följande uthantering"
Modell Pxx35T

3 grundmodeller (P6035T/P8035T/P10035T)

För stora dimensioner 

Semi-Automatiskt rörmagasin 

Rörlängder      6 / 8 / 10 m

                       Ø 40-350mm

                    □ 40-350mm

Rörvikt            Max 1000kg                        

Effekter           3-6kW 
TD

I grunden en P6018D men modulariserad

Som option 3 olika laddversioner

  - Manuell (standard)

  - Semiautomatisk

  - Helautomatisk

3 typer av uthanterings-system

  - "Fixt" icke följande system (standard)

  - Två "Följande system" 2,5m resp 4m


Rörlängd         tre längder 6-8-10m

                       Fyra olika storlekar

                       Ø 10-360mm  10-360mm

Effekter           2-6kW 

Modell T

Som TD men för små dimensioner

Rörlängd         6700 mm

                       Ø 10-80mm   □ 10-80mm

          option   Ø 10-120mm □ 10-120mm


Effekter           1-6kW Not bilden visar option semiautomatisk laddning