Han's Laser - Rörlaser

Modell Pxx18D

Den vanligaste modellen

3 grundmodeller (P6018D/P8018D/P10018D)

För mindre dimensioner Mindre och lätttare rörliga delar - snabbare maskin

Rörlängder      6 / 8 / 10 m

                       Ø 20-180mm

                    □ 20-180mm

Rörvikt            Max 200kg                        

Effekter           2-4kW 

Standard         Helautomatiskt högvolymmagasin 

                        4m "följande uthantering"


Kan även fås som 5-axlig modell - se video ovan

Modellen heter då WP

Modell P6010D

För små dimensioner Mindre och lätttare rörliga delar - extremt snabb maskin

Automatiskt rörmagasin

Rörlängd        6 m

                       Ø 10-110mm

                    □ 10-110mm

Rörvikt            Max 150kg                        

Effekter           1-3kW 

Standard         Helautomatisk högvolymmagasin

                        Fast 2m uthantering

                        


Modell Pxx26D

3 grundmodeller (P6026D/P8026D/P10026D)


Automatiskt rörmagasin (upp till Ø180mm)

Rörlängder      6 / 8 / 10 m

                       Ø 20-260mm

                    □ 20-260mm

Rörvikt            Max 500kg                        

Effekter           3-4kW 

Standard         Helautomatiskt högvolymmagasin 

                        4m "följande uthantering"
Modell Pxx35T

3 grundmodeller (P6035T/P8035T/P10035T)

För stora dimensioner 

Semi-Automatiskt rörmagasin 

Rörlängder      6 / 8 / 10 m

                       Ø 40-350mm

                    □ 40-350mm

Rörvikt            Max 1000kg                        

Effekter           3-4kW 
Modell Plus1

I grunden en P6018D men modulariserad

Som option 3 olika laddversioner

  - Manuell (standard)

  - Semiautomatisk

  - Helautomatisk

3 typer av uthanterings-system

  - "Fixt" icke följande system (standard)

  - Två "Följande system" 2,5m resp 4m


Rörlängd         6m

                       Ø 20-254mm

                    □ 20-200mm

Effekter           2-4kW 

Modell PRO1

Som Plus1 men för små dimensioner

Rörlängd         6700 mm

                       Ø 20-160mm

                    □ 20-120mm

Effekter           1-3kW 
Not bilden visar option semiautomatisk laddning