Kostnadseffektiva

Industriella Lösningar

Med lång erfarenhet av Industriella Specialapplikationer...


Swematec arbetar med import och försäljning av verkstadsmaskiner främst inom plåtbearbetning.


Vi jobbar annorlunda

Vi jobbar med små omkostnader, vi har begränsat utställningsyta, istället har vi flera av våra maskiner i dotterföretag där vi själva använder dem i produktion. På så sätt minimerar vi overheadkostnader för lager, lokaler, maskiner, inte minst utbildning.

Då de dessutom är ett industriserviceföretag blir det naturligt att använda personalen i vårt dotterföretag med god kunskap om våra produkter (även ur användarperspektiv) för installation och service för Swematec AB.


Detta sammantaget ger god effektivitet och små omkostnader, vilket givetvis kommer kunderna till gagn. Vi kan därmed hålla konkurranskraftiga priser, men dessutom vara en solid och kunnig partner för våra kunder."Swematec-gruppen" har även verksamhet inom specialmaskiner samt förpackningsmaskiner, där vi specialiserat oss på inbyggnad av "Swematec-maskiner" typ kantpressar och bandmatningsutrustning i liner för förpackningsemballage (Plyma) - alternativt att vi bygger liner, maskiner, arbetsceller, kringutrustning mm för godtycklig specialapplikation (IndustriTeknik) Här kan vi även ofta använda våra underleverantörers specialistkompetens att anpassa eller komplettera deras utrusning (tex robotceller för betjäning av press - specialanpassade bandmatningslinjer etc)

Se fliken Specialapplikationer i menyn för ett axplock av detta
"Swematec-gruppen"...


Inom Swematec gruppen finns olika bolag och "brands" - för detaljerad information hänvisar vi till respektiver hemsidaI dotterbolaget Nya Göinge Montage AB finns verksamhet för allmän service, smides, lego och underhållsarbete till industrin, samt installation och underhåll speciellt riktat mot Swematecs verksamhet. (se länk till Göinge Montage i menyn).
Vi har även inom gruppen automationsbolaget IndustriTeknik, numera med  konsulterande ingenjörstjänster, automation, montage och specialmaskiner inom vissa nischer samt tradingverksamhet inom maskinbearbetning, mindre och medelstora stans- och formverktyg

Här tillverkar och specialanpassar vi även arbetsceller runt Swematecs Maskinutbud (se Specialapplikationer i menyn)

(se länk till IndustriTeknik i menyn).

Därutöver även en specialiserad nischad verksamhet med mer avancerade småseriemaskiner och detaljer för förpackningar i trä och plywood som vi har samlat under "brandet" Plyma.

(se länk till Plyma i menyn).Tillsammans med övriga delar inom gruppen, såväl som samarbetsföretag, har vi stor vana av inbyggnad av våra maskiner i större liner inte minst med Swematecs standardutbud som integrerade delar. Detta ger oss givetvis känsla och kunskap om hur vår utrustning bäst anpassas för integration i annan utrustning, såväl som vi har god vana av specialbyggnation och anpassning av kringutrustning.


Vi lämnar gärna offert på projekt till fast pris.Fokus är alltid att minimera overhead och kostnader - och optimera teknisk kvalitet / effektivitet

Exempel på specialmaskin (byggd av IndustriTeknik) med olika inbyggda Swematec maskiner

som tex kantpressar, hasplar, valsmatare mm

(Se Specialapplikationer i menyn för fler exempel)