Kostnadseffektiva

Industriella Lösningar

AGMline - Bandmatningsutrustning

Compact Feeding Press System
Compact Feeding Press System
Servo Feeder Straightener
Servo Feeder Straightener
Hydraulic Decoiler
Hydraulic Decoiler
Cut to Length Line
Cut to Length Line
Double Decoiler
Double Decoiler
Coil Press Feeding Systems
Coil Press Feeding Systems
Servo Feeder
Servo Feeder
Cut To Length
Cut To Length
Servo Feeder Straightener
Servo Feeder Straightener
Press Line
Press Line
Coil Slitting Line
Coil Slitting Line
Servi Feeder Straightener Compact
Servi Feeder Straightener Compact
Mechanical Decoiler
Mechanical Decoiler

AGMline - Specialiserade på bandmatning

Robusta och mekaniskat välbyggda till slagkraftiga priser


AGMline har ett brett program av bandmatningsutrustning upp till coils på 30 ton och 1600mm bredd, såsom


  • Hasplar
  • Riktverk
  • Servodrivna valsmatare
  • Integrerad utrustning Haspel - Riktverk
  • Integrerad utrustning Rikverk - Valsmatare
  • Kompaktsystem Haspel - Riktverk - Valsmatare
  • Cut To Length - lines
  • Slitting Lines

 

Se respektive flik och undermenyer för fördjupad information om AGMlines produkter

Se även AGMlines egna hemsida - och speciellt online katalog - där mer och ytterligt fördjupad information finns tillgängligt.


AGM Line har även större liner typ Cut To Length Lines och Slitting Lines samt valsformningsanläggningar mm - vi har inte tagit upp detta på hemsidan utan hänvisar till AGM Lines hemsida. 

AGMline Hemsida


För detaljerad presentation av AGMline:s program för bandmatningsutrustning hänvisar vi till deras hemsida - AGMline Homepage