Installation & Service
:

Installation och ServiceVårt dotterföretag Nya Göinge Montage AB är ett lokalt industriserviceföretag inom

plåt-lego och industri-, anläggnings-, och entreprenad-service.


Här finns en omfattande maskinpark för plåtbearbetning, en hel del av Swematecs utrustning dessutom.

Vi använder våra demomaskiner i produktionen hos Göinge Montage. De största fördelarna med detta är dels att vi ökar vår egen kunskap och erfarenhet om vårt maskinutbud. Kunskaper och erfarenheter som givetvis kommer våra kunder till del i form av en kompetent support.


Men dessutom innebär det även en kostnadbesparing, vi har inga dyra utställningshallar där oanvända maskiner står och tickar kapitalkostnad och lokalhyra. Givetvis ger även detta en mindre kostnadskostym med lägre krav på marginaler och påslag, vilket även det i slutändan kommer våra kunder till del.


Vi använder även Göinge Montage som partner för installation och service. Detta upplägg ger oss tillgång till en bredare serviceorganisation, med såväl fler antal huvuden såväl som en bredare och mer allsidig och djupare kompetens.


Vi har även ytterligare experis inom vårt affärsområde förpackningsmaskiner, här finns fördjupad såväl kompetens inom automation, elektronik, styrsystem, CNC-system, CAD/CAM, CE-krav mm. Detta dock i samband med automation av liner och arbetsceller runt våra standardmaskinerVi vågar påstå att vi utgör ett ytterst konkurrenskraftigt alternativ för våra kunder


Vårt service- och installations-team

Swematec AB

 

Swematec är ett högteknologisk företag som specialiserat sig på försäljning av verkstadsmaskiner.


Vi har nischat oss mot maskiner för plåtbearbetning och jobbar med små omkostnader, något som givet kommer kunderna till del.

Swematec-gruppen

 

I dotterbolag finns verksamhet för lokal industriservice samt lego- och underhållsarbeten. Här används Swematecs utrustning i produktion, samt service-resursen används för installation och underhåll av Swematecs produkter.

Detta ger en kostnadseffektivitet för såväl kunskap om våra produkter som för demo-utrustning.


Vi har även inom gruppen affärsområde inom specialmaskiner, inkluderat en specialiserad verksamhet med mer avancerade småseriemaskiner och produktion av detaljer för förpackningar i trä och plywood. Här finns såväl mekanisk kunstruktion som automation och lång erfarenhet av inbyggnad av Swematec produkter i mycket avancerade specialiserade produktionsliner.


Inom gruppen finns även tradingverksamhet för legoarbete inom skärande bearbetning och lättare verktyg. Vi har även inom IndustriTeknik ett stort lokalt kontaktnät av underkonsulter som vi själva växlar upp med vid projekt