Världspatent - Crowning Free SystemItalienska Schiavi, med sina patent Natural Crowning System och ännu mer sofistikerade Crowning Free System


För att ta det i korthet - så kan man säga att Natural Crowning System motsvarar en automatisk länjär traditionell bombering av underbalk "Motoriserad CNC-styrning" typ Wila - alternativt och kanske än mer lik principen med hydraulisk proportionell crowning - dvs där underbalken påverkas (bomberas) hydrauliskt proportionellt mot trycket på överbalken


Detta ger en rät vinkel över hela böjlängden på arbetsstycket vid bockning (förutsatt rätt kalibrerad inställning givet)

Problemet - vilket förvisso alltid är ett problem vid kantpressning är att överbalken böjer sig, vid bockning och underbalken följer efter, men vilket då (med bomberingsystem) således ger rätt vinkel över hela arbetsstycket - men arbetsstycket deformeras alltid och böjs - såvida det inte fjädrar tillbaka, eller att böjningen är försumbar.


Men förenklat - ju högre tryckkraft och ju längre längd som bockas - ju större böjning av arbetstycke.

Det är ju lite motsvarande kraftpåverkan som att bryta en pinne över knät.Natural Crowning System innebär att underbalken, med sin "fjäderupphängning" automatiskt följer överbalken, vilket innebär att normalt behöver inga ytterligare inställningar göras

Just tiden för inställning - skall inte underskattas. Det är ju just här tidsbesparingen ligger och hela finessen med  Natural Crowning SystemCrowning Free System - är den verkliga styrkan. Genom att även fjäderupphänga även överbalken efter ungefär samma princip som underbalken ovan - motverkas även "pilbågseffekten" i överbalken.

Följden blir en pressning med helt plan överbalk.

Principen för fjäderupphängningen kan principiellt beskrivas som att de två cylindrarna Y1 och Y2 flyttas ihop och centreras över överbalken, "pilbågseffekten" i balken elimineras därmed.Betydelsen av Crowning Free system ökar och blir alltmer påtaglig ju längre arbetsstycket/kantpressen blir

(givet påverkar också storleken på presskraften - även om längd har en större inverkan)


Det skall ju även i ärlighetens namn påpekas att allting har toleranser - så även Crowning Free system, någonstans finns ju givet en gräns eller tolerans där resultatet inte är tillräckligt. Även om man med Crowning Free System möjligen klara 90% av normala uppgifterna utan ytterligare justeringa - och med betydligt bättre resultat och tolerans än vid traditionell bockning


Normalt sätter man även en mekanisk crowning på maskinen för att trots allt ha påverkansmöjlighet att nå ytterligare högre tolerans.

Nu åsyftas vinkeltolerans - Men likväl av vikt "pilbågseffekten",  Crowning Free system ligger redan i utgångsläget på en nivå av fåtal procent av böjning som traditionell kantpressning ger. Därutöver adderas nu "micrometerjustering" av vinkel....
Nedan exempel på en 8m lång 1000 ton Schiavi kantpress - med Crowning Free System (fjäderupphängningar syns i bilden)

(dessutom med 3 heavy dutybord på "parkeringsplats" - samt 4 st bakre anslag)

Schiavis egenutvecklade styrsystem skall heller inte underskattas i sammanhanget

(Den uppmärksamme noterar ju även att maskien är försedd med manuell mekanisk crowning - just för att vid behov ha möjligheten att nå ytterligare än högre tolerans))

Swematec AB

 

Swematec är ett högteknologisk företag som specialiserat sig på försäljning av verkstadsmaskiner.


Vi har nischat oss mot maskiner för plåtbearbetning och jobbar med små omkostnader, något som givet kommer kunderna till del.

Swematec-gruppen

 

I dotterbolag finns verksamhet för lokal industriservice samt lego- och underhållsarbeten. Här används Swematecs utrustning i produktion, samt service-resursen används för installation och underhåll av Swematecs produkter.

Detta ger en kostnadseffektivitet för såväl kunskap om våra produkter som för demo-utrustning.


Vi har även inom gruppen affärsområde inom specialmaskiner, inkluderat en specialiserad verksamhet med mer avancerade småseriemaskiner och produktion av detaljer för förpackningar i trä och plywood. Här finns såväl mekanisk kunstruktion som automation och lång erfarenhet av inbyggnad av Swematec produkter i mycket avancerade specialiserade produktionsliner.


Inom gruppen finns även tradingverksamhet för legoarbete inom skärande bearbetning och lättare verktyg. Vi har även inom IndustriTeknik ett stort lokalt kontaktnät av underkonsulter som vi själva växlar upp med vid projekt