Kostnadseffektiva

Industriella Lösningar

AGMline - Bandmatningsutrustning

AGMline - Specialiserade på bandmatning

Robusta och mekaniskat välbyggda till slagkraftiga priser


AGMline har ett brett program av bandmatningsutrustning upp till coils på 30 ton och 1600mm bredd, såsom


  • Hasplar
  • Riktverk
  • Servodrivna valsmatare
  • Integrerad utrustning Haspel - Riktverk
  • Integrerad utrustning Rikverk - Valsmatare
  • Kompaktsystem Haspel - Riktverk - Valsmatare
  • Cut To Length - lines
  • Slitting Lines

 

Se respektive flik och undermenyer för fördjupad information om AGMlines produkter

Se även AGMlines egna hemsida - och speciellt online katalog - där mer och ytterligt fördjupad information finns tillgängligt.

AGMline Hemsida


För detaljerad presentation av AGMline:s program för bandmatningsutrustning hänvisar vi till deras hemsida - AGMline Homepage