Kostnadseffektiva

Industriella Lösningar


  Han's Laser - FMS-anläggningarHan's Laser har ett stort utbud av FMS-lösningar - såväl som kapacitet att även producera speciallösningar för automation.

Man har nyligen reviderat sitt utbud för vad som erbjuds som standard lösning i Europa 


- FMS-system finns enbart för 3015- samt 4020-modeller av maskiner (dvs plåtstorlekar 300x1500mm resp 4000x2000mm)

- I Grundutförandet hämtas plåt från en position lämnas via transfersystem till maskinen, för att sedan avlämna i en annan position

- Transfersystemet finns i två utförande sk C-stativ som refererar till A-modell - och sk Gantry-stativ som refererar till B-modell

- Till transfersystemet kan också kopplas olika typer av fler-lagers plåtmagasin för inkommande plåt

- Samt att flera maskiner kan kopplas in upp - vanligen installeras då elektronik laser etc, på entressollplan ovanför maskinen


ALU 3015-A / ALU4020-A

ALU 3015-B / ALU4020-B

Illustrerande exempel på en Hans Laser FMS-anläggning

Klicka på bilder för större version

ALU3015-A/B / ALU4020-A/B


Den enklaste lösningen utan magasin

Med in- och ut- material på rörliga vagnar.

Betjäning av en maskin


2 storlekar

   - 3000x1500mm

   - 4000x2000mm


Se lite olika konfigurationer av "enkla" laddlösningar för en maskin, men med olika antal in- och ut-vagnar


Klicka på bilder för större version

ALU3015-A/B / ALU4020-A/B


Läsningar med in-magasin

Ut-hantering av material på rörliga vagnar.

Betjäning av flera maskinern


2 storlekar

   - 3000x1500mm

   - 4000x2000mm


Se lite olika konfigurationer av laddlösningar från magasin, till flera maskiner

Med olika antal ut-vagnar