Kostnadseffektiva

Industriella Lösningar


  Han's Laser - Rörlaser


Han´s Laser ett mycket starkt program av Rörlasers och utgångsmaskinen är en högvolymmodell Pxx som i utgångsläget finns i tre olika grundmodeller för olika rördiametrar. Maskinerna (utom den minsta) finns dessutom i 3 olika längder. 6m som är standard för alla modeller, till även 8m samt 10m. Pxx är även utrustad med högvolyms magasin och sk flytande uthantering - dvs i princip en helautomatisk maskin för stora volymer.

Utifrån denna modell finns därtill 3 varianter dels T-modellen för tjockare rör, samt förenklade Plus och PRO-modellerna utan högvolymmagasin och med manuell eller semi-automatisk laddning.


Historiskt använder man IPG som laserkälla och gör så fortfarande, men man har nyligen även släppt sin egen laser - CorActive, upp till 15kW i Europa, vilket innebär att för Rörlasers relativt små laserkällor är absolut CorActives mer privärda laserkälla att föredra.


.


                                                 http://www.coractive.com/

Framförallt medför olika rördiametrar olika krav och modeller

på maskiner.Där mindre dimensioner ger mindre chuckar

och snabbare maskiner


Därtill finns olika längder för de olika grundmodellerna

Men även skärhuvudets rörelse - från enbart Y och Z till

5-axlig maskin med även snedställbart skärhuvud.


Maskinerna laddas med rör med 3 olika metoder

  - Manuell laddning (Rören laddas manuellt 1 och 1)

  - Semi-Automatiskt magasin ("kedjetransportör")

  - Helautomatiskt högvolymmagasin


Maskinerna kan även förses med olika typer av uthantering,

utrustningarna finns då även i olika längder.

  - Detaljen släpps ner i låda

  - "Fixt" stöd - utan rörelse

  - Rörligt stöd - som följer och stödjer detalj underifrån


Bild som illustrerar olika in- och ut-laddningsalternativ

Video från Hans Lasers fabrik för rörlaser (150 maskiner / mån)

Videon visar även Helautomatiskt högvolymmagasin

Samt 4- och 5-axlig skärning

Video på 5-axlig skärning med Rörlaser

Sk WPxx modell (i grunden en Pxx-modell)

Video på Modell PRO1 med

Semi-autiomatisk laddning

Video på Rörligt stöd för uthantering

Hans Laser har nyligen reviderat sitt modellprogram och har nya modellbeteckningar och uppgraderad prestanda

Klicka på bilder och filmer för stor version

Modell Pxx18D

Den vanligaste modellen

3 grundmodeller (P6018D/P8018D/P10018D)

För mindre dimensioner Mindre och lätttare rörliga delar - snabbare maskin

Rörlängder      6 / 8 / 10 m

                       Ø 20-180mm

                    □ 20-180mm

Rörvikt            Max 200kg                        

Effekter           2-4kW (IPG)

Standard         Helautomatiskt högvolymmagasin 

                        4m "följande uthantering"


Kan även fås som 5-axlig modell - se video ovan

Modellen heter då WP

Modell P6010D

För små dimensioner Mindre och lätttare rörliga delar - extremt snabb maskin

Automatiskt rörmagasin

Rörlängd        6 m

                       Ø 10-110mm

                    □ 10-110mm

Rörvikt            Max 150kg                        

Effekter           1-3kW (IPG)

Standard         Helautomatisk högvolymmagasin

                        Fast 2m uthantering

                        


Modell Pxx26D

3 grundmodeller (P6026D/P8026D/P10026D)


Automatiskt rörmagasin (upp till Ø180mm)

Rörlängder      6 / 8 / 10 m

                       Ø 20-260mm

                    □ 20-260mm

Rörvikt            Max 500kg                        

Effekter           3-4kW (IPG)

Standard         Helautomatiskt högvolymmagasin 

                        4m "följande uthantering"
Modell Pxx35T

3 grundmodeller (P6035T/P8035T/P10035T)

För stora dimensioner 

Semi-Automatiskt rörmagasin 

Rörlängder      6 / 8 / 10 m

                       Ø 40-350mm

                    □ 40-350mm

Rörvikt            Max 1000kg                        

Effekter           3-4kW (IPG)
Modell Plus1

I grunden en P6018D men modulariserad

Som option 3 olika laddversioner

  - Manuell (standard)

  - Semiautomatisk

  - Helautomatisk

3 typer av uthanterings-system

  - "Fixt" icke följande system (standard)

  - Två "Följande system" 2,5m resp 4m


Rörlängd         6m

                       Ø 20-254mm

                    □ 20-200mm

Effekter           2-4kW (IPG)

Modell PRO1

Som Plus1 men för små dimensioner

Rörlängd         6700 mm

                       Ø 20-160mm

                    □ 20-120mm

Effekter           1-3kW (IPG)
Not bilden visar option semiautomatisk laddning