Hem             Om Oss          Kontakt

Say-Mak - Gradsaxar     för tunnplåt


Say-Mak SRGM - Motoriserad Gradsax för tunnplåt upp till 4mm i 3 olika storlekar 2, 2,5, 3 meters bredd


Några High-lights

- Motordriven (OBS ej hydraulisk)

- Vändbara klippskär

- Främre stödarmar med T-spårsstyrningar

- Främre kulbord

- Enkel manuell klippspaltjustering (motoriserad som option)

- 750mm bakre anslag (1000 mm option)

- Pneumatiska bakre plåthanteringsarmar (option)För fördjupad info - Datablad Say-Mak GradsaxarSay-Mak SRGM-H - Motoriserad Gradsax för tunnplåt upp till 2-3mm i 5 olika storlekar 1350-3000 mm bredd

En lite klenare och enklare än storebror ovan, givetvis något billigare


Några High-lights

- Motordriven (OBS ej hydraulisk)

- Vändbara klippskär

- Främre stödarmar

- Enkel manuell klippspaltjustering (motoriserad som option)

- Manuellt bakre anslag (750 alt 1000 mm motoriserat anslag som option)

- Pneumatiska bakre plåthanteringsarmar (option)För fördjupad info - Datablad Say-Mak Gradsaxar